Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

Parte din misiunea noastră este de a oferi întotdeauna siguranță și confort participanților noștri. Esenţial pentru această misiune este angajamentul nostru de a fi transparenţi cu privire la datele pe care le colectăm despre tine, modul în care le utilizăm și persoanele cărora le distribuim.

Această decalrație de confidențialitate privind protecția datelor face parte integrantă din condiţiile şi modalităţile de înscriere, organizare și folosire a programelor de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză oferite de Angloville și se aplică datelor personale colectate prin intermediul domeniului www.angloville.ro

Angloville S.R.L cu sediul în România, Str. Eugeniu Carada, Nr.5-7, Ap.9, București, Sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8519/2015, cod unic de înregistrare 34763465, atribut fiscal RO, în calitate de Controlor și Operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal cu bună credință și în realizarea scopurilor specificate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele personale furnizate prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.angloville.ro sunt tratate ca fiind confidențiale și nu sunt vizibile persoanelor neautorizate.

Persoanele vizate ale căror Date personale sunt prelucrate de către Angloville S.R.L. sunt denumite in continuare „Utilizator/Client”. Angloville a obținut Datele personale ale persoanelor vizate fie direct de la aceasta (ex. când persoana vizată a completat unul din formularele disponibile pe site; când persoana vizată a transmis prin email sau mesaj text prin intermediul unui dispozitiv mobil către Angloville S.R.L. aceste date cu intenția de a beneficia de serviciile noastre), fie indirect de la o terță parte (ex. de la un client sau colaborator/ partener al Angloville S.R.L.) sau din alte surse (ex. internet, registre publice, instituții/ autorități publice).

 

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1. Datele furnizate de dumneavoastră
Angloville colectează, procesează și utilizează datele și informațiile personale furnizate de către utilizator/client în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

a) Înscrierea pe site-ul nostru
Utilizatorul are posibilitatea de a se înscrie pe site-ul nostru cu indicația datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise controlorului sunt determinate de respectiva mască de intrare utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, servicii de tip CRM- instrumente de organizare a interacțiunilor intra și inter departamentale, precum și a interacțiunilor cu prospecții, clienții, furnizorii și alte companii.) care utilizează de asemenea date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit controlorului.

b) Abonare la Newsletter/ Buletin Informativ
Pe site-ul nostru, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Masca de intrare utilizată în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și când newsletter-ul este comandat de la operator.
Ne informăm în mod regulat clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele companiei. Buletinul informativ poate fi primit de către persoana vizată doar dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată se înregistrează pentru primirea buletinelor informative. În timpul înregistrării pentru primirea buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibil) utilizarea necorespunzătoare a adresei de e-mail a unui subiect la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului.
Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru primirea buletinului informativ vor fi folosite doar pentru a trimite buletinul nostru informativ. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea face cazul modificărilor ofertei de buletine informative sau evenimentului de schimbare a circumstanțelor tehnice. Abonamentul la buletinul nostru informativ poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește o legătură (link) corespunzătoare.

c) Posibilitatea de a ne contacta prin intermediul site-ului
Site-ul nostru conține informații care permit un contact electronic rapid cu societatea noastră, precum și comunicarea directă cu noi prin intermediul unei adrese de e-mail. Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți

1.2. Datele colectate de noi

a) Adresa IP (adresa protocolului de internet), Cookies și Social Plug-ins
Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de data subiectului datelor și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. În măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.
Pentru a gestiona Site-ul și pentru a facilita o navigare îmbunătățită, Administratorul Site-ului sau furnizorii săi de servicii ar putea utiliza cookie-uri sau semnalizatoare web (imagini electronice care permit acestui Site web contorizarea vizitatorilor care au accesat o anumită pagină și accesarea anumitor cookie-uri) pentru a colecta date agregate. Puteti obține informații suplimentare despre modul în care folosim modulele cookie și alte tehnologii de urmărire și modul în care le puteți controla în Politica de cookie-uri.
Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate de persoana vizată care poate fi oferită numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

b) Urmărirea buletinelor informative
Buletinele noastre de știri conțin pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierului de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, este posibil să vedem dacă și când un e-mail a fost deschis de către un subiect de date și care link-uri din e-mail au fost solicitate de către persoanele vizate.
Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în buletine de știri sunt stocate și analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare chiar mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să-și retragă declarația de consimțământ pentru primirea buletinelor informative. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către controlor. Considerăm automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

 

2. Scopurile prelucrării datelor personale

Scopul Principal al prelucrării Datelor Personale este prestarea serviciilor de către societatea Angloville S.R.L. clienților săi. Acest scop presupune realizarea, în cadrul raportului concret cu fiecare client, a tuturor activităților legate de încheierea, modificarea și executarea contractului aferent serviciului solicitat de către client (ex. organizarea programelor de instruire şi îmbunătăţire a competenţelor lingvistice de limba engleză, etc.).

2.1. Furnizarea serviciilor pe care le solicitați
Folosim informațiile pe care le colectăm pentru a vă permite să utilizați serviciile Angloville S.R.L. și pentru a vă indeplini solicitărille pentru anumite produse și servicii, cum ar fi trimiterea de buletine informative electronice, conform preferințelor selecționate la momentul abonării la articole, concursuri, sondaje si mesaje.

2.2. Analize statistice
Realizăm analize statistice, demografice și de marketing în scopul dezvoltării produselor, inclusiv pentru a îmbunatăți relațiile cu clienții.

2.3. Activități de marketing sau publicitate
Realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje. Identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt și clienți Angloville în vederea efectuării de marketing personalizat. Pentru verificarea satisfacției clientului și a calității serviciilor și produselor achiziționate, în temeiul interesului legitim al îmbunătățirii permanente a serviciilor.

 

3. Perioada de prelucrare și stocare a datelor tale

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar. Acest lucru depinde de motivul pentru care au fost colectate sau de faptul că avem sau nu o bază legală continuă pentru a face acest lucru (cum ar fi, pentru a executa un contract între noi, pentru a furniza un serviciu pe care l-ați solicitat sau pentru interesele noastre legitime). Angloville poate reține informațiile cu caracter personal pe care utilizatorii ni le furnizează prin intermediul Site-ului, într-o bază de date, cum ar fi baza de date cu clienți. Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate de către Angloville doar pe perioada cât acestea sunt folosite pentru a vă putea oferi acces la toate serviciile noastre, pentru a vă putea răspunde întrebărilor, în vederea rezolvării anumitor situații sau pentru a aduce îmbunătățiri si servicii noi, supunându-ne cerințelor legale și legislației în vigoare. Acest lucru înseamnă că este posibil să vă reținem datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă de timp chiar și după ce dumneavoastră încetați să folosiți serviciile oferite de Angloville prin revocarea acordului dat inițial. În acest caz, anumite date cu caracter personal vor fi păstrate pe o perioada de maxim 3 luni de la momentul revocării acordului, cu excepția situațiilor în care legea ne obligă să stocăm aceste date pentru o perioadă mai mare.
Avem diferite politici de păstrare pentru diferite tipuri de date cu caracter personal, ținând cont de:
• scopul colectării datelor cu caracter personal;
• cât timp va dura îndeplinirea scopului respectiv;
• orice motiv specific sau obligație legală imperativă de a păstra datele cu caracter personal pe o anumită perioadă de timp.

 

4. Dezvăluiri de date

Divulgăm informații referitoare la utilizatorii noștri unor terți selectați, care ne furnizează o varietate de servicii diferite, auxiliare livrării serviciilor noastre (denumite în continuare „Procesatori terți”). Acești Procesatori terți variază de la furnizori de infrastructură tehnică la furnizori de instrumente de autentificare și de asistență pentru clienți. Solicităm oricărui procesator terț care tratează informații în numele nostru să facă acest lucru în conformitate cu termenii contractuali, care stipulează ca informațiile să fie păstrate în siguranță, să fie prelucrate în conformitate cu legislațiile aplicabile privind protecția datelor și utilizate exclusiv conform instrucțiunilor și nu în scopurile proprii ale Procesatorului terț (cu excepția cazului în care v-ați dat în mod explicit consimțământul în acest sens).
Agenții de procesare terți pot fi localizați în țara în care locuiți sau pot procesa informațiile dvs. în afara acesteia. În cazul în care folosirea de către noi a unui Procesator terț implică transferul de date personale din Europa într-o locație aflată în afara Spațiului Economic European, vom adopta măsuri corespunzătoare, pentru a asigura faptul că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător în locația respectivă, cel mai frecvent prin aplicarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, alături de verificări riguroase de securitate.
Tipurile de Procesatori terți cărora este posibil să le divulgăm elemente ale datelor dvs. cu caracter personal includ:
• procesatori de plăți angajați de noi pentru a stoca și trata în siguranță informațiile de plată, cum ar fi detaliile cardurilor de credit sau de debit, necesare pentru facilitarea rezervărilor la programele pe care le desfășurăm
• furnizori de instrumente de distribuire și management al e-mailurilor – spre exemplu, dacă vă înregistrați să primiți buletine informative Angloville sau alte mesaje de marketing, vom administra livrarea acestora către dvs. folosind un instrument terț de distribuire a e-mailurilor;
• furnizori de servicii de securitate și prevenire a fraudei – spre exemplu, folosim acești furnizori pentru a identifica agenți software automatizați, care ar putea întrerupe serviciile noastre sau pentru a preîntâmpina utilizarea necorespunzătoare a API-urilor noastre;
• furnizori de servicii software de agregare și analiză a datelor, care ne permit să monitorizăm în mod eficient și să optimizăm furnizarea serviciilor noastre;
• furnizori de platforme software care ne ajută în comunicarea sau furnizarea serviciilor de asistență clienți către dvs. – spre exemplu, gestionăm și răspundem la toate mesajele pe care ni le trimiteți prin intermediul centrului nostru de asistență, folosind un instrument terț de management al comunicărilor;
• furnizori de servicii de stocare online în cloud sau ale servicii de asistență IT esențiale;
• alte companii din cadrul grupului Angloville, care ne ajută să vă furnizăm serviciile noastre.
Este posibil ca anumite informații să fie, de asemenea, colectate de la dvs. de către terți, cum ar fi agențiile de publicitate, rețelele de marketing și afiliații, folosind module cookie și tehnologii similare. Spre exemplu, adresa dvs. IP și evenimentele referitoare la activitatea dvs., cum ar fi căutările pe care le-ați efectuat sau paginile pe care le-ați vizualizat pe www.angloville.ro , ar putea fi colectate și transmise acestor terți, pentru a le permite să vă trimită publicitate relevantă de pe web. Informațiile care sunt colectate în acest fel nu vor include niciodată numele dvs., detaliile de contact sau alte informații care ar permite identificarea dvs. offline.

 

5. Protecția datelor

Angloville S.R.L. se supune măsurilor tehnice și de siguranță impuse de legislația în vigoare pentru a proteja datele personale ale Utilizatorilor/Clienților împotriva accesului neautorizat. Anlgoville S.R.L. se asigură în permanență, prin implementarea și aplicarea măsurilor tehnice optime, că datele personale ale Utilizatorilor/Clienților sunt folosite exact așa cum este descris în Politica de confidențialitate și că alegerile fiecărui Utilizator/Client cu privire la prelucrarea datelor sale sunt respectate.
Aceste măsuri includ, dar fără să se limiteze la: (i) stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai persoanelor autorizate; (ii) utilizarea tehnicilor de criptare pentru a proteja securitatea anumitor informații personale sensibile (iii) verificarea identității Utilizatorilor site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.
Anlgoville S.R.L. va furniza datele cu caracter personal oferite de Utilizatori, către alte companii cu care se află în relații de parteneriat, doar în temeiul unor contracte și în baza unor angajamente de confidențialitate prin care aceștia din urmă garantează că datele cu caracter personal sunt păstrate în siguranță și că prelucrarea și furnizarea acestora se face conform legislației în vigoare. Astfel, Anlgoville S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal în vederea contractării de servicii de marketing.
În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

 

6. Drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate

a) Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Angloville, conform celor prevăzute în prezentul document;

b) Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Angloville, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Angloville va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale Angloville;

c) Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;

d) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, Angloville poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;

e) Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);

f) Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Angloville (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită Angloville;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către utilizator/client Angloville, (ii) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;

h) Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Angloville la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

i) Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

j) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor Angloville – în cazul în care Angloville ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.

Persoana vizată poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul administrativ al Angloville S.R.L. Str. Eugeniu Carada, Nr. 5-7, Ap.9, Sector 3, Bucureşti sau prin E-mail: info@angloville.ro

Informațiile privind Datele personale și, după caz, măsurile luate, vor fi transmise Persoanei vizate la adresa menționată în solicitare sau la cea aflată în evidența Angloville, în termenul prevăzut de lege. Acest termen poate fi prelungit cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea solicitării.